Giải pháp ANTT và ATGT

Hệ thống camera, báo động, báo cháy

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Đức Việt chuyên cung cấp các giải pháp giao thông cho quốc gia.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Đức Việt chuyên cung cấp các giải pháp giao thông cho quốc gia.

Đèn chớp vàng năng lượng mặt trời

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Đức Việt chuyên cung cấp các giải pháp giao thông cho quốc gia.

Thong ke