Công cụ và trang bị giao thông

Đèn xoay còi hú gắn trên xe tuần tra

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Đức Việt chuyên cung cấp sản phẩm, trang thiết bị giao thông cho quốc gia.

Xe Chuyên Dụng CSGT

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Đức Việt chuyên cung cấp các dòng xe chuyên dụng của CSGT

Bộ đàm chuyên dụng

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Đức Việt chuyên cung cấp sản phẩm, trang thiết bị giao thông cho quốc gia.

Mũ, áo, gậy, còi, … CSGT

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Đức Việt chuyên cung cấp sản phẩm, trang thiết bị giao thông cho quốc gia.

Máy quay phim chuyên dụng

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Đức Việt chuyên cung cấp sản phẩm, trang thiết bị giao thông cho quốc gia.

Thong ke